DELA

Facken borde få vara kvar i ÅHS styrelse

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård antog i veckan ett nytt reglemente.
Styrelsen var i stort eniga om förändringarna förutom på punkten 2.5 om att fackens närvaro- och yttranderätt i styrelsen skall slopas. Jag föreslog att de fyra fackliga huvudorganisationernas representanter ska ha kvar rätten att delta i styrelsens möten. Mitt förslag stöddes tyvärr enbart av ytterligare en medlem, Ulla-Britt Dahl (Lib), varvid vi förlorade omröstningen.

Jag anser att det forum som ska ersätta personalens inflytande inom ÅHS, den nytillsatta Samarbetskommittén ännu inte funnit sina former och därför inte i dagsläget kan vara en tillräcklig kompensation till den förlorade representationen i styrelsen. Nu faller ett ännu större ansvar på organisationen och ledningen att verkligen se till att de anställdas synpunkter når fram till styrelsen i form av väl förberedda ärenden. Jag hoppas de anställda både direkt och genom sina fackföreningar kräver en bra arbetsplatsdemokrati inom ÅHS.
Camilla Gunell (S)