DELA

Extra medel bör tillföras polisen omgående

Efter min insändare om polisens situation på Åland belyser nu Ålandstidningen problematiken på nyhetssidorna. Tack. Polismästaren Maria Honkala förklarar läget kring de sju nyutexaminerade poliserna. Jag kan bara beklaga mig. Det är förkastligt att anställda inom landskapet behandlas så här.

Det borde nu vara en självklarhet att landskapsregeringen friställer extra medel till polisen omgående. Detta så att den akuta situationen reds upp och personalen kan återgå till att jobba normalt i väntan på nya budgetbeslutet.

Vi får allt oftare höra hur ålänningar känner sig otrygga. Polisväxeln idag är inte vad den var tidigare. Jag ljuger nog inte om jag säger att folk idag drar sig från att ringa polisen via 112. Mörkertalet av ofog och brott ökar hela tiden i vårt samhälle. Medborgarnas trygghet minskar, detta samtidigt som problemen med narkotika och nya brottstrender hela tiden tenderar att öka. Vi måste vara lyhörda för att saker och ting i samhället förändras.

Vi i Obunden Samling vill att tryggheten skall bevaras i vårt åländska samhälle. Vi kan därför inte förstå hur landskapet låter rättsväsendet och säkerheten sättas i gungning på detta viset.

Anders Holmberg (Ob)