DELA

Eventuellt övertagande av förvärvsinkomstbeskattningen

Jag har som intresserad medborgare och företagare försökt bilda mig en uppfattning om politikers motiveringar till sina ställningstaganden samt näringslivets totala sågning av ambitionen att få inflytande över skattinstrument. Det som förvånar mest är när politiker uttalar sig att man gjort en helhetsbedömning. För mig betyder helhetsbedömning att man åtminstone gjort en konsekvensbedömning att man vet vad ett övertagande med delad behörighet skulle få för konsekvenser både för förvaltning och för alla företagare.

För en företagare som är momspliktig skulle delad behörighet bland annat. betyda följande.

Dubbla skattekonton det vill säga ett åländskt och ett i riket. Detta innebär onödig likviditetsfinansiering flera identifieringskoder samt ytterligare en instans till att visa att man inte har några skatteskulder varken på Åland eller i riket

Dubbla skattegranskningar d.v.s. en Ålands granskning och en rikets granskning av den skattskyldige. Skattelagstiftningen är komplicerad på så sätt att den direkta beskattningen och indirekta beskattningen påverkar varandra på olika sätt. Har då Åland eller rikets myndighet tolkningsföreträde?

För några politiker har övertagande av den direkta beskattningen blivit någots slags mantra där man tydligen är beredd att ge företagare mer byråkrati samt skapa rättsosäkerhet mot politiskt inflytande. Var finns visionen över vem som eventuellt skulle kunna gynnas av ett övertagande.

Underlaget för övertagande av den direkta beskattningen är så undermålig att det inte ens går att föra debatt i ämnet om man själv saknar kunskap om beskattningen.

Magnus Lundberg

Egen företagare