DELA

Eutanasi är en mänsklig rättighet

Tack Mats Löfström för att du står upp för alla mänskors värdiga liv. Efter 30-årigt arbete för palliativ vård och terminal vård, kan jag bara säga att utvecklingen är väldigt långsam inom denna vårdform. Döende mänskor är inte högt prioriterade. Och de och deras anhöriga orkar inte kämpa för sina rättigheter.

På 70-talet for vi omkring i byarna och gav morfinsprutor var sjätte timme. På slutet av 90-talet satt jag på Karolinska, Akademiska i Uppsala, Åbo Universitetssjukhus, Mejlands i Helsingfors och på ÅCS med döende åländska patienter och anhöriga.

Kunde bara konstatera att personalen inte visade sig i dessa rum. Varken läkare eller sköterskor. Endast när behovet var akut. I början av 2000-talet fanns lungavdelningen på ÅCS som verkligen arbetade för god vård av patienter i terminalt skede och Akademiska tog de döendes lidande på allvar.

På Åland har föreningen för Vård i livet(s slutskede) utbildat personal i palliativ och terminalvård i 20 år. Tack vare smärtsjukskötaren, läkaren Ragna Mattsson, som kom med på hembesök, och Mariehamns hemsjukvård kunde vi ge de döende en någorlunda värdig tid i livets slutskede.

Att komma in i den palliativa vården i tid, förlänger mänskans livskvalitet, då smärtor och ångest inte behöver ta alla krafter. Eutanasi är en mänsklig rättighet. Veterinärer brukar säga att vi aldrig skulle låta djur lida så som mänskor.

Eutanasi samtal, i Sjöfararkapellet under Sjödagarna, torsdag och fredag, i juli. Välkomna.

Marie Sophie Wetterhoff

Före detta cancersjukskötare, hälsovårdare