DELA

Europarådet hotar dagens språkskydd

Varför försöker lantrådet Roger Nordlund, tillika centerns ordförande, vilseleda läsarna genom att enbart citera valda delar ur Ålands Framtids s.k. Vitbok när det gäller finska språkets ställning på ett självständigt Åland? Samtidigt visar lantrådet upp en förbluffande okunskap genom att framställa det nuvarande språkskyddet som ”genialt”.

Det är dock glädjande att Roger Nordlund så totalt tagit till sig innehållet i Ålands Framtids ”Vitbok för utveckling av Ålands självbestämmanderätt”. Detta betyder att lantrådet även noterat professor Ove Brings analys om att det svenska språkets ställning på ett självständigt Åland enbart kunde hotas genom en massiv finsk invandring, men som suverän stat kunde Åland i så fall reglera all invandring (som inte är kopplad till mottagande av asylsökande). Bring påpekar även att det inte finns krav på statlig finansiering av undervisning på minoritetsspråk.
Roger Nordlund har helt rätt i att professor Peter Hilpold ser en utveckling där det självständiga Åland bör ägna finska språket särskild uppmärksamhet. Vad Nordlund glömmer att berätta är att denna ”uppmärksamhet`” i första hand begränsas till att gälla etablerandet av privata utbildnings- och fackskolor. Något automatiskt tvång att finansiera verksamheten med offentliga medel föreligger alltså inte. Situationen är fullt jämförbar med dagens system.
Det finns även skäl påpeka att Peter Hilpold själv skriver att han utgått från den mest avancerade standarden av minoritetsskydd i fallet Åland. T.ex. FN:s människorättskommtté har en helt annan syn på minoritetsfrågan.

Roger Nordlund har grovt missuppfattat Ålands Framtids påpekande om att det självständiga Åland självt bestämmer vilka internationella konventioner man vill ansluta sig till. Ett suveränt Åland övertar nämligen automatiskt alla de förpliktelser Finland iklätt sig på människorättsområdet (några undantag för självstyrda Åland har inte gjorts i dessa konventioner). Därmed finns det heller inte några hinder för ett åländskt medlemskap t.ex. i Europarådet. Lantrådets tal om isolering tillhör alltså kategorin politisk skräckpropaganda.
När det gäller helt nya konventioner kan dock staten Åland precis som andra stater vid behov vägra att ansluta sig eller lämna en reservation till de delar en konvention står i strid t.ex. med den egna konstitutionen. Frankrike står redan i dag utanför de tyngsta minoritetskonventionerna – utan att hotas av isolering.

Roger Nordlund höjer Ålands nuvarande språkskydd till skyarna och anser att det är ett ”genialt system för att skydda det svenska språket”. Det är som om Nordlund redan förträngt att han för ett år sedan ledde en språkkommitté vars slutsats var att det åländska nationalitetsskyddet är hotat pga. den språkliga utvecklingen. Vet c-ordföranden inte vad lantrådet haft för sig?
Såsom bl.a. lyfts fram i vår Vitbok ifrågasätts i dag det åländska språkskyddet av Europarådets experter. Det är därför lite märkligt att Nordlund framställer systemet som ”genialt” i ett läge där det internationella samfundet rekommenderar förändringar.
Vi är dock överens om att Åland utsätts för ett språkligt tryck till följd av det geografiska läget men Ålands Framtid är övertygat om att enda utvägen är självständighet för att förhindra en fortsatt förfinskning och därmed utflyttning av åländsk ungdom. Varje år förlorar vi ungdomar som flyttar pga. kraven på finska i arbetslivet. Ålands Framtid anser att detta är det största hotet mot dagens Åland.
Ålands Framtid
Anders Eriksson