DELA

Europa för klimat och miljö

Nu är tid att agera för miljön och klimatet. Vi kan inte tillåta att EU, som länge stått för en progressiv och framåtsyftande och ansvarsfull miljö- och klimatpolitik tar steg bakåt och låter klimatförnekare och fossilkramare bestämma.

Gemensamma lagar och riktlinjer, tydliga direktiv och åtgärder för att skapa en hållbar planet och en framtid för våra barn och barnbarn är vägen framåt, inte att stanna upp och börja snegla bakåt eller skydda oljebolagens vinstintressen.

Vi tror på småskalighet, resiliens på det lokala planet, att djurens välfärd hänger ihop med en anständig och regionalt anpassad jordbrukspolitik.

Vi röstar på Jessy, hon bryr sig om klimat, miljö och att djuren har det bra.

CARINA AALTONEN,

CAMILLA GUNELL

EMILIA BAARMAN

KICKI BLOMQVIST

STÄNI STEINBOCK

CORINNE WESTERLUND

MONA KARLSSON

INGEMAR JOHANSSON

LASSE WELROOS

ERICA LINDBERG

JESSICA SUNDBERG