DELA

Europa är en del av Åland

I fredags beviljades Ålands största parti, Åländsk Center, observatörsstatus i Europas för närvarande tredje största parti Alde (Alliance of Liberals and Democrats for Europé). Platsen var den lilla hamnstaden Pula i Kroatien och jag var där och förde partiets talan.
Detta är ett litet men viktigt steg framåt för hela Åland. Genom att så tidigt som möjligt ta del i diskussionerna i Europa blir chanserna att påverka skeenden större.
Åland är en liten självstyrelse i ett stort Europa men vår hjärnkraft är lika stark som alla andras. Eftersom Åland i stort sett saknar andra internationella påverkansmöjligheter än Nordiska Rådet, BSPC och Regionkommittén är det viktigt att söka nya kanaler för att flytta fram åländska positioner. Det har vi nu gjort.

Aldegruppen hör till Europas tyngsta påverkare med 85 av 754 platser i parlamentet och medlemmar som EU-kommissionens vice ordföranden Olli Rehn (finans), Siim Kallas (transport) och Neelie Kroes (konkurrens).
Varför är då detta viktigt, vilken nytta kan Åland ha av Europa? Svaret är massor men inte bara det. Minst lika värdefullt är också hur åländska tankegångar och argument kan användas för hela Europas bästa. Åland är inte bara en del av Europa, Europa är också en del av Åland.
Jörgen Pettersson
Åländsk Center