DELA

EU vill ha nationell skatt

Jag tackar Carl Haglund för svaret till min fråga om EU-beskattning. Du vet ingenting och ”hoppas” att det inte blir någon beskattning heller. Eftersom jag inte deltar i ”stafettkarnevaler” utan samlar information i stället, så vet jag tydligen mer.

Att någon Mepp (parlamentariker) i dag gillar eller inte tanken om EU-beskattning har försvinnande liten betydelse. Jag har redan för några år sedan påpekat att kommissionens tidning i Sverige, Europaposten, visste i sitt nummer 3/2008 berätta om förberedelser, där också finländare varit med (www.eukomm.se). Och parallellt har Europas kritiska rörelser hållit på att följa den här oroande utvecklingen. Så här ser det ut i mina anteckningar:
1. ”Egna resurser” heter det ständigt pågående projektet i syfte att styra allt mer medel till EU, när man inte täcks öppet säga att nuvarande medel inte räcker till att bygga vidare superstaten EU.
2. På ett möte i Helsingfors 7.3.2006 med Alain Lamassoure (den ständiga rapportören för projektet), Ulla-Maj Wideroos (finansministeriet) och Jari Koskinen (någon beskattningskommitté i riksdagen) konstaterades att AL ”var övertygad om att i något skede en del av nationell skatt borde överföras till unionen. Alltså ”del av någon nationell skatt så att landets budget inte behöver belastas med detta”.
3. Eftersom det skulle bli för dyrt för EU att beskatta länderna, så ”skulle det vara mycket enklare att utnyttja någon skatt som redan existerar i alla medlemsländer”.
4. För Finlands del gällde det då att fatta beslut om huruvida man landet vill åstadkomma något sådant. Och det vill ju beslutsfattande eliten i Finland (och Åland?) så gärna!

Jag bifogar texten ( det är Finlands bidrag i sammanhanget) till denna insändare på min hemsida (www.merjarenvall.blogspot.com) och återkommer med mera detaljer. Nu säger jag bara detta: Meppar är ofta springpojkar och -flickor i ett större spel. De vet inte ens alla gånger vad medlemmar i det egna partiet sysslar med. Det har vi bevis på här. Och sådana skall sedan ta hand om åländska frågor för oss? Hissa flaggor i Bryssel, vad?

Till vanliga ålänningar säger jag det här: Den som enbart funderar på enstaka projektbidrag är det samma som att fokusera på att anordna bal medan båten redan sjunker. För vad tror ni att det betyder när man börjar styra skattemedel till EU? Bättre löner och pensioner och arbetsplatser för unga, typ?

Merja Renvall