DELA

EU stoppar förbränning

Kommentar till Anders Gustavsson, där Du anser att man skall bränna biomassa:
Jag håller med Dej, Anders. Om det uppfattas som om jag jämför oljeförbränningsutsläpp med de utsläpp som bildas vid förbränning av biomassa, är detta fel. Jag anser också att fjärrvärmebolaget skall finnas kvar och användas till den del det kan drivas med spillvärme från kraftverksdieslarna och förbränning av åländsk biomassa.
Men fjärrvärmenätet skall inte byggas ut in absurdum, där man kallt räknar med att bränna tjockolja för driften. Det är en stor skillnad!

Att bränna skogsavfall, med mera producerat på Åland, har många fördelar: Det betyder syselsättning för folk och företag, transporter, flisning, med mera.
Skogarna blir städade. Och vi får en förhållandevis ren förbränning.
Vi kunde ytterligare utöka den förbränningen med till exempel rent byggavfall, som trävirke, lastpallar mm. Men om jag är rätt underrättad, sätter EU stopp för det… också
Per-Åke Pettersson