DELA

EU ska stärka medborgarnas frihet

Ju närmare engelsmännen kommer datumet för brexit, desto osäkrare blir de. Det är lätt att rösta för ett utträde än att faktiskt lämna EU. För de enskilda medborgarna inom EU och Storbritannien blir det allt tydligare vilka försämringar i fråga om fri rörlighet som uppstår.

Det går lätt att vänja sig vid ökad frihet och rörlighet. När friheten hotas och risken för av den ska fråntas medborgarna växer tvivel och osäkerhet. Framför allt de unga, men också alltfler äldre, inser att Brexit inte är någon god idé varken för privatpersoner eller företag.

Europeiska unionen är medborgarnas union. Även om Europa är en mycket brokig kontinent med otaliga språk, olika religioner och divergerande demokratiska system och traditioner är det ett under att dessa länder förmår samarbeta för att stärka freden och öka samförstånd.

Sedan andra världskriget har inte någon demokratisk stat varit i krig med någon annan demokratisk stat. Däremot har det förekommit inomstatliga konflikter och krig mellan icke-demokratiska och demokratiska stater. Demokrati i bemärkelsen parlamentarism, mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper förefaller ha en förebyggande effekt mot krig. Så har också hänt i Europa.

Frankrikes och Tysklands långvariga antagonism finns inte längre. Det är otänkbart att Tyskland eller Frankrike militärt skulle hota varandra. De forna öststaterna som levt i Sovjetunionens järngrepp saknar parlamentariska erfarenheter och håller ännu inte måttet i fråga om rättsstatens principer om oberoende domstolar och en fri press.

Jag tycker ändå man kan hysa hopp om rätt snabba förändringar till det bättre. Unga människor inom EU reser fritt och lär av andra. Internet och andra snabba kommunikationer gör att EU-medborgarna är informerade och kan på olika sätt motverka antidemokratiska tendenser i sina länder.

Den Europeiska unionen är långt ifrån perfekt. Tvärtom kan man vara kritisk till mycket. Såsom detaljregleringar som inte beaktar lokala förutsättningar utan förorsakar ineffektivitet och omständliga beslutsprocesser.

Min uppfattning är trots EU:s tillkortakommanden att EU har radikalt minskat riskerna för krig i Europa och att människornas fria rörlighet samt stabila finansiella förhållanden bidragit till att Europa blivit en alltmer socialt och politiskt mänsklig kontinent.

Att prioritera resurser för att rusta EU med en gemensam klimat- och miljöpolitik och större kulturellt och socialt utbyte än att massor av pengar läggs på att rusta EU för krig. Jag ser allt mer optimistiskt på EU:s framtid att britternas ångerfyllda relation till Brexit bidrar till att fler medborgare högre värderar EU och sin frihet.

CAMILLA GUNELL
MARIEHAMN

KANDIDAT I EU-VALET, SDP