DELA

EU-projektet kan vara skadligt för Kökar

Ålands Radio tolkar mitt alternativa värmesystem för Kökars skola negativt: ”förslag om en olje- och bensindriven lösning” vilket är underligt då det tydligt framgår att värmepumparna är huvudkälla och att pannan är till för toppbelastning, en hypereffektiv kondenspanna vars brännare vid elavbrott ej fungerar, därav det bensindrivna elverket.

Värmepumpar fungerar inte vid elavbrott, även pannan slutar fungera!

Alternativa värmesystem är ett okomplicerat beprövat värmesystem bestående av olja/gasdriven kondenspanna och värmepumpar, vilket är ett betydligt miljövänligare värmesystem än dagens, vilket därmed säkerligen går att söka landskaps- som EU-bidrag för.

Observera att oavsett val av värmesystem krävs oljepanna i skolan för effekttoppar vid vinter och som grundsäkerhet.

 

Kondenspanna (olja/gas) jämförd med skolans äldre oljepannor, ger en inbesparing på 20-30 procent årligen och ett rejält minskat förorenande då kondenspannan är så mycket effektivare genom sin högre verkningsgrad.

Värmepumpsystemet som inkopplats i Hotell Brudhäll sägs av fullmäktigeledamot Natalie Björk ha kapat 2/3 (60 procent) av energikostnaden, en inbesparing vilken rimligen även bör gälla för skolan om värmepumpar installeras där. Plussar vi på dessa 60 procent med en betydligt effektivare (20-30 procent) kondenspanna än dom gamla oljepannorna i skolan, är vi nere i en betydande årlig energikostnadsbesparing.

Med ny kondenspanna och värmepumpar till skolan uppnås ett fullvärdigt, tryggt beprövat värmesystem för alla årstider som därtill är fullt kompatibelt med mer miljövänliga system som vi kan komplettera med när Kökars skatteinkomster ökat. Framför allt sänker vi kommunens utgifter omgående, detta genom direkt inbesparing av årets energiutgifter. Därtill får vi sannolikt tillbaks investeringskostnaden (kondenspanna + värmepumpar) inom tre års drift.

Kompletteras dessutom detta alternativ med ett mindre (1 000 euro) mobilt bensindrivet elverk på 7kw har skolan ett komplett ”dubbelt säkerhetssystem” för värmen vid bortfall av olja eller elförsörjning.

 

Säkert är att med detta förslag bibehåller Kökar sin kommunala självständighet, alltså frihet ifrån överstyrande EU-kontrakt. Ty det är en betydande skillnad på om kommunen gör en egen upphandling för värmepumpar och kondenspanna än att skriva på ett mer än 240-sidors kontrakt helt på engelska. Ett kontrakt som om det vore på svenska skulle kräva en skicklig och neutral jurist för att uttolka alla delar, speciellt dom stipulerande som i framtiden kan kräva tillbaks medlen om inte alla punkter följs till punkt och pricka (som till exempel att registrera kökarbors ”sexuella läggning, etnicitet, politisk-, religiös- och filosofisk tillhörighet”).

 

Därtill ger ett eget kommunalt upphandlande inga förutsättningar för ersättningar till privatpersoner längs med vägen till agenda 2030 målet, vilket EU-projektet frikostigt gör då mindre än hälften av ”gratispengarna” (1.2 miljoner euro) går till Kökar.

Tilläggas skall att på Kökar känslostyr ett privat forum där ”alla” kökarbor” inklusive kommunen, skriver och läser samt debatterar samhällsfrågor som genom delaktighet ifrån kommunen gör sig utåt, skenheligt till Kökars röst, vilket inte är fallet då jag (fullmäktigeledamot) är blockerad och Thomas Dahlgren (fullmäktigeledamot) samt Kerstin Allgode (styrelseordförande) blockeras/censureras.

 

Kommunens deltagande i detta ”sovjetiskt” åsiktscensurerande mediet (jämför tidningar och nyhetskanaler) är en fars dock en synnerligen allvarlig sådan då den dessutom anspelar på möjlig korruption då det framkommer att moderatorerna (blockerade/censurerare) i detta forum utgörs av en fullmäktigeledamöter och tjänstemän på kommunen.

En av dem som blockerat fullmäktigeledamots möjlighet att på forumet synliggöra det allt mer oroande forskningsläget i EU beträffande fjärrsystemet 5G.

GERRY ALLGODE