DELA

Eu-projekt befrämjar inte fred

Med fraser som ”EU skall ge oss fred, hjälpa till att göra omvärlden fredlig, skydda oss från grov, organiserad brottslighet, ge oss säkra jobb och bättre ekonomi” marknadsför man diverse projekt på Åland. Senast var Företagsam skärgård ute för att göra detta.

Att våra EU-projekt skulle främja fred, skydda oss eller ge oss säkra jobb är minst sagt absurd. Orsaken till varför vissa aktörer är så gärna marknadsför dessa projekt ligger i den fantastiska möjligheten att i smyg jobba politiskt. Denna möjlighet finns eftersom våra politiker inte orkar granska närmare vad som pågår. Och en hel del medverkande projektjobbare är så okunniga och naiva att de inte ser skog för träden.

I klartext betyder det här att man skapar system som kör förbi den i val utsedda representationen, vilket i sin tur gör landskapet allt annat än säkert och fredligt.

Merja Renvall