DELA

EU måste ta ansvar för klimatet

Vår natur , de röda klipporna, det blåa havet och den friska luften är vår stolthet och en del av vår själ. Vi lever av och intill naturen och vill fortsatt göra så. Men faktum är att vi står inför en allvarlig klimatutmaning med klimatförändringar som hotar vårt leverne på lång sikt.

Det råder ingen tvekan om att vi måste agera. Vi kan och vi ska göra mycket på hemmaplan, men menar vi allvar med att stoppa klimatförändringarna måste vi samarbeta gränsöverskridande. EU är den bästa arenan vi har för samarbete och ett starkt EU kan påverka globalt mycket mer än vad enskilda länder kan.

Det är dock hög tid för EU att gå ifrån att fokusera på fina tal om klimatet till att istället ta till konkreta åtgärder. EU måste införa ambitiösa gränsnivåer för utsläpp av växthusgaser som på allvar kan begränsa den globala uppvärmningen. Vi har varken tid eller råd med dyra, ineffektiva symbolåtgärder.

Samtidigt som EU bör sätta tuffa gränser för utsläpp av koldioxid behöver vi samtidigt satsa på forskning och utveckling för att snabba på omställningen till ett hållbart samhälle. I det här sammanhanget spelar skogsbruket även en viktig roll som kolsänka. Handeln med utsläppsrätter som ger incitament för företagen att vara med och skapa en mer energieffektiv produktion behöver utvecklas.

Med konkreta åtgärder, tuffa beslut och samarbete kan vi vända utvecklingen.

ANTON NILSSON
KANDIDAT I EU-VALET