DELA

Eu har börjat idka människohandel

Är förstummad över vilken vändning flyktingpolitiken i Europa har tagit sedan senaste höst. Nu gäller det att hålla EU-länderna rena från något som börjar betraktas som något slags ohyra. Helst skall alla deporteras till tvivelaktiga flyktingläger i Turkiet – mot betalning förstås, trots att Turkiet dagligen bryter mot allt vad människorättslagar heter.

Alltså, EU har tillsammans med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan börjat idka människohandel. Man köpslår om pris och villkor precis som om flyktingarna vore handelsvaror. Hur det går för flyktingarna tycks inte bekomma beslutsfattarna ett smack – bort ur vår åsyn bara!

Varför just Turkiet? Jo, för president Erdogan är all handel tillåten, om bara priset är det rätta. Islamiska statens olja flödar nu via Turkiet, precis på samma sätt som Saddam Husseins olja under olje-embargot mot Irak i tiden då det passerade en långtradare, lastade med specialbyggda tankar upp till 30.000 l/bil, var tredje minut, dygnet runt i flera år, över gränsen mot Turkiet – allt under uppsyn av FN;s granskare.

Att det även finns kurder bland flyktingarna tycks inte heller bekomma pamparna i EU, trots att Erdogan dagligen bombar kurder i så väl Turkiet, Irak som i Syrien, trots att detta folk är de enda som hållit Isis stången.

Som svepskäl nämner man att man på detta sätt vill få slut på människosmugglingen. Tyvärr blir det precis tvärtom. Nya smuggelvägar öppnas – även nu med president Erdogans goda minne. Här finns ju pengar att hämta bevars. Mest får ju den som sitter högst uppe i hierarkin. Inte gick det så bra med att sätta stopp för de illegala seglatserna över Egeiska havet, trots de miljarder Erdogan erhöll. De nya miljarderna kommer nog att hamna i samma bottenlösa brunn, eller kanske på något bankkonto i något skatteparadis utan insyn. De nya flyktvägarna kommer ju att ge allt mer inkomster – en win win affär!

Dessa enorma flyktingläger, i vilka människor föds, växer upp och dör, utan att aldrig kunna leva ett människovärdigt liv, kommer att skapa en god grogrund för allt mer radikalisering. Är det det man eftersträvar? Var är alla kristna värderingar att hjälpa sin nästa? Ett fall för människorättsdomstolen i Haag?

Karl Augustson, Tenala