DELA

EU-böter centerns stora valbluff

Centerns Britt Lundberg påstår 22/9 att Ålands Framtids tal om en utvecklad självstyrelse med självständighet som slutmål är en ”bluff”. Som representant för centern, som i förra valet lurade i sina väljare att partiet skulle säga nej till att Åland skulle belastas av EU-böter, borde Lundberg akta sig för att kasta sten i centerns glashus.
EU-böterna var nämligen centerns stora valbluff 2003. Före valet bedyrade centern sitt nej till att påföra Åland ansvaret för eventuella EU-böter. Så fort valet var över återfanns centern bland den majoritet i lagtinget som accepterade Finlands utpressningstaktik. Idag vet vi det ödesdigra resultatet av centerns taktikerande: Åland hotas av miljonbelopp i böter bl.a. till följd av Finlands vägran att försvara det åländska snuset. Prislappen för centerns syn på ”vad som är bäst för ålänningarna och samhällets utveckling” riskerar att bli katastrofalt hög.

Ålands Framtid skulle inte behövas i åländsk politik om verkligheten till ens en liten del skulle motsvara den bild Britt Lundberg målar upp om ”goda relationer”. De nämnda EU-böterna, PAF-konflikten (där Britt Lundberg själv riskerar åtal!), EU-processen med mera är ju alla exempel på att det påtvingade äktenskapet Finland-Åland inte fungerar eftersom den starka misshandlar den svaga. Ålands Framtid skulle inte heller behövas ifall Finland levt upp till löftet från 1920 om självstyrelse så långt det är möjligt utan att Åland blir en självständig stat.

Centern har inte hängt med i samhällsutvecklingen och Britt Lundbergs resonemang om klumpsumman tyder på att partiet inte heller menar allvar med sitt tal om en egen åländsk beskattning. Centerns har valt att i landskapsregeringen samarbeta med socialdemokraterna, ett val som bevisar att självstyrelseutvecklingen idag har låg prioritet inom partiet.
Ålands Framtid fortsätter att driva på de s.k. självstyrelsepartierna men vi tror tyvärr inte att Finland har för avsikt att låta Åland utvecklas till en fullt utvecklad autonomi. Det är bland annat. därför ÅF uppmanar ålänningarna att med öppet sinnelag syna alternativet självständighet.
Brage Eklund
Ålands Framtid