DELA

EU är viktigt för Liberalerna

Liberalerna har deltagit i lagtingets studieresa till Bryssel. Vi noterade snabbt att oron för de icke-demokratiska rörelserna är stor. Det lyftes fram att enkla och simpla lösningar är farliga – det finns inga sådana! Förvecklingarna är många och strukturerna är komplicerade. Få frågor är frikopplade från varandra men för att se vad strukturerna består av måste vi ha mycket kunskap. Resan till Bryssel var därför mycket nyttig, kunskapsinhämtningen var stor.

Vi liberaler bär med oss en ökad förståelse för EU och en stark ambition om ett aktivt förhållningssätt till EU. Vi påverkas dagligen av de beslut som fattas och behöver vara med där det händer. Vi kommer att fortsätta driva vår kunskapsbaserade politik. EU behöver stöd för en framåtsyftande politik för ett öppet och medmänskligt Europa, vi liberaler kommer att ta vårt ansvar och dra vårt strå till stacken.

Ingrid Johansson

Mikael Staffas

Pernilla Söderlund

Julia Birney