DELA

Ett växande Åland fordrar ökat ansvarstagande

I höst är det ett år kvar till lagtingsvalet. Nya Åland ger därför partiledarna i de politiska partierna chans att berätta vad de gjort under denna mandatperiod, vad de tycker blivit ogjort och visionerna för nästa mandatperiod. I dag: Ålands Framtids Axel Jonsson.

Ekonomi
i balans utlovades av den nytillträdda regeringen 2011. Istället för att minska de egna kostnaderna med anledning av inkomstbortfallet efter finanskrisen har regeringen räknat med att den finska ekonomin ger oss högre intäkter framöver och därför valt att fortsätta tömma alla reserver. Genom att utveckla användningsområdet för PAF-medel till att även omfatta allehanda offentliga projekt kan regeringen ytterligare fortsätta att utvidga sin interna verksamhet och duckar från ansvaret att prioritera.
Men samhällsreformen som konsekvent används i debatten som lösningen på den ekonomiska situationen? Ja, den ser närmast ut att sluta i ännu ett nytt kommunalförbund. Istället för att solidariskt föra över socialservicen på landskapsnivå har man dessutom valt en byråkratisk modell som enligt utredningarna sannolikt leder till ökade kostnader.

Även näringslivet fick sig en törn i sviterna av krisen och har långt ifrån återhämtat sig. Tillväxtmässigt har vi de facto ett förlorat årtionde bakom oss. I regeringsprogrammet skrevs därför om ”Kraftsamling för tillväxt”. Trots positiva inslag har politiken närmast resulterat i minskade stöd till den åländska livsmedelssektorn och en nedläggning av företagsinkubatorn. Detta till tonerna av bortglömda löften om utmanarrätter, företagslotsar, åländska apotekstillstånd, 1000 kor samt slopade enportionsregler. Samtidigt har ÅF:s förslag om stärkt åländsk köpkraft och sänkta avgifter för våra 2400 småföretag ständigt avvisats.
Ålandskommittén med uppdraget att ta fram ett nytt självstyrelsesystem är mandatperiodens mest efterlängtade nyhet.
Nya åländska politikområden såsom statsbeskattning, bolags- och arbetsrätt ger möjlighet att skräddarsy lagstiftning för nya framgångssagor. Posten Åland är ett bra exempel på väl förvaltad självstyrelseutveckling, för att inte glömma PAF som numera trots tafatt ekonomisk politik räddar finansministern från banken.
Dessutom kan nya instrument göras tillgängliga för att undanröja finska språkhinder på arbetsmarknaden för en stor del av framtidens kompetens; våra studerande i Sverige.

Är man bara målmedveten och har fokus på att ta tillvara ett ökat ansvar ger det möjligheter att skapa helt nya vägar för det egna samhället att växa. Det är därför avgörande att vi på Åland står fast vid våra krav gentemot Helsingfors på ökat inflytande över vår vardag. Lyssnar de inte bör vi omedelbart liksom skottarna och katalanerna gör i höst ställa situationen på sin spets genom en folkomröstning om självständighet.
Ska vi lyfta åländsk politik och åländskt näringsliv till den nivå vi alla eftersträvar krävs det att vi gemensamt axlar ansvaret för vårt samhälle och slutar förlita oss på att någon annan löser våra utmaningar. Då kan vi vända recession till tillväxt. Då kan vi nå en ekonomi i balans och upprätthålla en välfärdsnivå framtidens barn och äldre vore värda.
Axel Jonsson
Ordförande, Ålands Framtid