DELA

Ett varv för Åland!

Det enda vägande skälet som presenterats för jätteinvesteringen i en torrdocka nedanför Sjöfartsmuseet är att Åland inte har ett varv där Pommern skulle kunna torrsättas för reparationer.

Men Åland har redan en torrdocka i Svibyviken och den är som skräddarsydd för Pommern. ”Algots varv” lever fortfarande, torts att staden har beslutat att det skall vara omöjligt. På Algots varv tar två olika företag upp skärgårdsfärjor för reparationer och inspektioner. Eget manskap används och pengar sparas. Där torrsätter Skeppsföreningen Albanus regelbundet sin galeas. Detta sker tack vare en överenskommelse med områdets ägare Jan-Erik Eklund, men på nåder, staden har planerat området för bostäder.

Varför har då staden gjort ett dylikt beslut? Jo, man har ansett att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att driva ett varv i Mariehamn. I liknande situationer har andra kommuner beslutat annorlunda. Säg det land där inte kommuner eller staten räddat varv för sysselsättningens skull eller för att rädda viktig know-how eller av strategiska skäl, för att torrsättning, reparation eller byggande av fartyg ansetts vara viktigt för den allmänna utvecklingen i en region eller för landet!

Kommunalt eller statligt ägda varv har i många fall åter privatiserats när förutsättningarna ändrats. I Skandinavien finns ett stort antal kommunägda varv där verksamheten sköts av privata entreprenörer. Ett som är aktuellt just nu genom teaterpjäsen ”Vi, de drunknade” och som varit Skeppsföreningen Albanus och Ab Lindens samarbetspartner är varvet i Marstal.

Algots varv är en angelägenhet för hela Åland. Det är ekonomiskt och strategiskt viktigt att dockan och slipen bevaras för Pommern, våra skärgårdsfärjor med flera fartyg. På andra orter har ekonomiska modeller hittas för samarbete mellan det allmänna och det privata för att möjliggöra varvsverksamhet. Detta är en gemensam angelägenhet för landskapsregeringen och Mariehamns stad.

För mindre kostnader än jättebadkaret framför Sjöfartsmuseet kan Algots varv köpas tillbaka, dockan restaureras och komma till nytta också för den kommersiella sjöfarten.

Björn-Olof Erikson

Jerker Örjans