DELA

Ett värdefullt liv

Mången har nog en optimistisk tro på att sjukdom, ålderdom och död aldrig skall drabba en själv och ens egen familj. Men plötsligt står man ändå i den situationen, och allting ser annorlunda ut. Då inser man hur viktiga nära ting som värme, omsorg och glädje är. Livet är värdefullt tills man drar sitt sista andetag!

Med positiv människosyn vill jag vara med och utveckla och trygga äldreomsorgen, serviceboendet och framför allt fortsatt utveckling av förebyggande hembesök hos äldre. En helhetssyn på den äldres vardag bör vara grunden för en mångsidig hemhjälp.

Nu om nånsin står det åländska samhället inför nya utmaningar när det gäller värme, omsorg och glädje om de äldre. Med levande ljus på matbordet, med varma färger på väggarna, med ständiga glada skratt och kramar till höger och vänster. Inga personalrum, inga uniformer, inga fasta stig upp- och gå i sängtider. Ett värdefullt liv, där de gamla betraktas som de individuella personligheter de alltid varit är min vision för i vilken riktning äldreomsorgen bör utvecklas på Åland.
Bror Gammals (lib)
lagtings- och stadsfullmäktigekandidat