DELA

Ett ungdomshus mitt i Mariehamn

Mariehamn behöver visioner. Både inom byggnationen med flera våningar i centrum men också i nyskapande och djärva planer om byggnader, områden och spektakulära upplevelser. Det skulle vara givande att kunna skapa en hemmamarknad för både affärer, tjänster och upplevelser och som samtidigt skulle stöda tanken på att koppla ihop hela Åland genom kortrutter. Genom en starkare hemmamarknad kan man också argumentera för de infrastrukturella investeringar vi tillsammans kan göra.

En viktiga och god start på utvecklingen av Mariehamn är att prioritera ungdomarnas möjligheter till meningsfulla hobbyverksamheter. Modellen till ett ungdomscenter kan man ta från etablerade och välfungerande ungdomshus a’la Uno i Karlstad. Där finns musik- och dansstudior, café, replokaler, en scen för uppträdanden, designrum osv. Personalen ansvarar för verksamheten och de genomför också olika projekt för unga.

Finansieringen av verksamheten kunde genomföras så, att centrera de befintliga resurserna inom ungdomsverksamheten inom staden. På detta sätt kunde man få de personella utgifterna finansierade. Kommunerna, vars ungdomar deltar i husets verksamhet, kunde bidra till verksamheten. Företag som är intresserade av att rekrytera arbetskraft kunde sponsorera olika delar av huset och ingå långsiktiga samarbetsavtal med staden. De ungdomsutrymmen i staden som blir lediga kan i sin tur sedan hyras ut för att dryga ut stadens kassa. De lokala ungdomshusen (Tvärsan, Uncan, Tärnan och Stallet) är viktiga geografiska knutpunkter för ungdomarna idag, men jag tror att om man kan skapa ett tillräckligt attraktivt och högklassigt centrum för ungdomsaktiviteter kan de unga vara rörliga och komma in till centrum.

Platsen för ett dylikt hus kunde reserveras mitt i staden. Vi har ett alldeles outnyttjat område mitt i hjärtat av Mariehamn, nämligen parkeringsplatsen mellan Stadsbiblioteket och Andelsbanken. Varför inte förpassa bilarna till garaget under torget och bygga en ungdomsgård på platsen som blir ledig? Finansieringen av själva byggnaden kan göras genom att hyra ut både butiksutrymmen och bostäder. Jag kan tänka mig att någon driftig entreprenör kunde vara intresserad av byggprojektet.
Mariehamns stad har alla möjligheter att välja vilken riktning utvecklingen skall ha. Genom att bjuda in ungdomen till en givande och högklassig upplevelse i hjärtat av staden kan vi med största sannolikhet bidra till att våra ungdomar mår bättre och få dem inspirerade till kreativitet.
Stefan Simonsen, (M)
kommunalvalskandidat 586 och lagtingskandidat 199