DELA

Ett tryggt, rent Åland

Jag har en vision om Åland, som är tryggt, rent, ekologiskt, vänligt och välkomnande!
Narkotika- och alkoholproblem måste lösas nu!! Mera resurser, omorganisation av systemet. Man måste också fokusera mera på preventiva åtgärder och vettig ungdomsverksamhet.
Det sociala trygghetssystemet på Åland skall förbättras och samordnas.. Kostnadseffektivitet och sakkunskap uppnås och kundens integritet skyddas på detta sätt.
Även andra samhälleliga serviceformer skall samordnas under samma tak, sophanteringen är en av dem.

Man måste ta nya tag i hälsovården också. Alla skall vara lika värda, även om man bor i skärgården.
Äldre människor, som inte kan ta hand om sig själva måste kunna åldras med värdighet!
Turismen skall utvecklas, det är speciellt viktigt för skärgården. Vägar, cykelvägar, transportsystem på hela Åland måste förbättras för att vi kan bli attraktivare. Kortrutter, broar, nya vägar i skärgården!

Etablering av nya företag måste underlättas, företagaren måste få bestämma själv.
Antalet kommuner är en känslig sak som man måste våga ta tag i!
Det känslomässiga klimatet på Åland måste bli varmare! Jag läste i tidningen, att ålänningar trivs mindre med sitt liv än genomsnittsmänniskan på fastlandet. Siffran var inte mycket lägre, men jag hade faktiskt trott att den skulle vara mycket högre!

Vi måste bli bättre på att ta hand om våra invandrare. De skall respekteras och räknas som likvärdiga medmänniskor.
Jag själv har blivit utsatt för kränkningar och olustiga kommentarer för att jag är från fasta Finland, född helt finskspråkig och lärt mig svenskan i realskolan och i Sverige, där jag bott och studerat nästan halva mitt vuxna liv.
Mitt ursprung är som ett rött skynke för vissa – men lyckligtvis inte för de flesta här.

Jag har till och med blivit hotad till livet per telefon för några år sedan när jag skrev väldigt skarpt om en känd persons skriveri och utskick till alla hushåll. Jag skulle inte blanda mig i, jag är inte ålänning sas det och jag skulle dö om vi mötte i mörkret!
Jag förstår språkproblem, hur det är att vara invandrare (har varit själv). Därför förstår jag hur svårt det är att integrera sig, eftersom man har en typ genomskinlig vägg mellan de ”riktiga” ålänningar och sig själv.

Ibland har jag faktiskt känt mig själv som invandrare i mitt eget land här, men inte nu längre, när jag kommit in i ”systemet”. Och jag har inte haft språkproblem!
Vi Liberaler är ovanligt eniga om vår sak, därför tycker jag att man skall rösta på oss!
Raili Sergejeff (Lib)
Lagtinget nr 251
kommunalval, Lemland nr 524