DELA

Ett trafiksäkert och rent Östersjön

Vi vet att Östersjön idag trafikeras av över 2000 fartyg dagligen. Där transporteras ca 170 miljoner ton olja varje år. Om Östersjön var en motorväg skulle detta betyda att 20.000 tankbilar skulle transportera olja där varje dag.
År 2009 hade vi 105 fartygsolyckor i Östersjön. Nästan alla olyckor inträffade nära hamnar eller kust. Tio procent av dessa olyckor förorsakade större eller mindre oljeutsläpp i Östersjön.

Om en stor oljeolycka skulle inträffa skulle det beröra hela Östersjön och också vår kust och våra stränder. Finland måste inom en rimlig framtid kräva ett enhetligt trafikledningssystem och en förstärkt oljeberedskap i hela Östersjöområdet för att förhindra och minimera detta. Därför kommer jag att sätta mej i förarsätet och få ”action” i riksdagen gällande denna fråga.

För vilken redare vill förlora en oljelast värd 200 miljoner euro för att inte kunna navigera säkert pga ett oenhetligt trafikledningssystem? Eller vem av oss vill ha oljedränkta stränder pga att vi inte har en oljebekämpningsberedskap på bästa möjliga nivå inom hela Östersjön? Ingen.
Tony Asumaa,
riksdagskandidat
Alliansen för Åland