DELA

Ett steg mot ett rökfritt Åland

I samband med senaste veckas stadsfullmäktigemöte lämnade vi in nedanstående motion, som bygger på att Mariehamn ska få fler rökfria områden.

Rökningen är idag ett enormt samhällsproblem av många orsaker. De negativa effekterna av rökning kostar samhället enorma summor och bara på Åland dör ca 30 personer varje år, direkt relaterat till rökning. I Sverige dör varje år lika många människor av passiv rökning som i trafikolyckor. Rökningen är även en stor inkörsport till droger.

I senaste ”hälsa i skolan” framkom att drygt en tredjedel av eleverna i Ålands yrkesgymnasium röker. Landskapsregeringen satsar mycket resurser på att rökningen bland speciellt ungdomar ska minska. Ett rökfritt Åland 2040 är en målsättning som förpliktigar och med tanke på det stora antirökarbete som nu genomförs inom hela EU och Norden.

För att skapa fler rökfria miljöer, göra det mer obekvämt att öka och minimera den passiva rökningen föreslår vi följande.

– Alla Mariehamns Stads idrottsanläggningar blir rökfria. Det innebär att området kring anläggningen även den är rökfri, så att inte rökrutor skapas i anslutning till entrédörrar.

– Mariehamns Stads motionsbanor blir rökfria.

– Idrottsparken ligger i anslutning till ett stort skolområde och inkluderar även dagis och fritidshem. Det innebär att barn o ungdomar från låg ålder har området som sin skolväg. Området är idag ingen trevlig skolmiljö med tanke på att de flesta är tvungna att passera rökområden och det är knappast uppmuntrande i arbetet mot rökning att detta skol-, fritids och idrottsområde inte är rökfritt. Vårt förslag är därför att hela området inklusive grundskolorna, Ålands Gymnasium samt motionsslinga och idrottsanläggningarna samt alla ytorna mellan dessa blir rökfria. Detta kräver ett målinriktat samarbete mellan Ålands landskapsregering och Mariehamns stad där det gemensamma intresset är friskare ålänningar.

Att skapa dessa rökfria områden underlättar arbetet mot rökning och ger dessutom en bättre miljö för alla, speciellt för våra barn o ungdomar. Det sparar pengar, mänskligt lidande och ger en bra goodwill för staden.

Liberalernas stadsfullmäktigegrupp

John Holmberg

Ingrid Johansson

Pernilla Söderlund

Rauli Lehtinen

Stig Andersson

Joanna Isaksson