Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ett starkt näringsliv är fundamentet

Ett starkt näringsliv är fundamentet för att behålla den välfärd vi har och säkra den för framtiden. Jag kommer att jobba för att näringslivet skall ha optimala förutsättningar för att fungera på hela Åland. Företagsmiljön skall erbjuda en låg tröskel för nytt företagande och det skall bli lättare för kvalificerade resurser att flytta in och etablera sig i det åländska samhället. Alla politiska beslut som påverkar näringslivet skall följa vägen för ökad tillväxt. Ökad tillväxt genererar högre välfärd för fler människor. Vi bör även få in flera kvinnor i näringslivet.

Vi måste kontinuerligt jobba för att administration och byråkrati skall minimeras genom att vara maximalt effektiva exempelvis genom att digitalisera processer. En effektivt fungerande offentlig sektor ger möjligheten att satsa medel på det som verkligen hjälper människor i deras vardag. Det skall också utvärderas vad som är ändamålsenligt att bedriva inom ramen för den offentliga sektorn och vad som kan privatiseras.

En helt avgörande faktor för att Åland skall fungera är effektiva kommunikationer till och från och inom Åland. Utöver den livskritiska färjetrafiken är det viktigt med fungerande flyg på destinationerna Arlanda, Helsingfors och Åbo. Inom Åland skall vi eftersträva att ta ner restiderna. Man måste tänka i nya koncept när det gäller trafiken inom Åland; på land och till havs. Snabbare kommunikationer tar regionerna närmare varandra. Det gynnar den ekonomiska utvecklingen på ett dynamiskt sätt. Det tillsammans med digitalisering och ökad efterfrågan på lokalproducerade produkter är potential för att skapa arbetsplatser också på landsbygden och i skärgården.

Politik är ett pussel för att nå uppställda mål. Det är viktigt att vara nyanserad och ta till sig åsikter som kan föra framåt även om de kommer från ”fel parti” eller ”fel person”. En vuxen dialog främjar den politiska debatten och vägen framåt för Ålands gemensamma bästa.

TOMMY NORDBERG (C)

Kandidat i lagtings- och kommunalval