DELA

Ett slag mot yttrandefriheten

Ålands Radio & TV prickas alltså av programnämnden för ett avsnitt av podcasten Trosbekännelser där språkbruket var ganska uppseendeväckande. Jag är medlem i programnämnden men kunde denna gång inte delta eftersom jag var förhindrat på grund av jobb. Jag kände mig ändå helt trygg i att programmet skulle frias, så jag fick närmast en chock av att läsa i tidningen om att radion prickas för nämnda program.

Man kan säga mycket om fallet, men jag nöjer mig med att konstatera att saker och ting bör bedömas i sitt sammanhang. Inte heller i sagan om snövit ämnas kortvuxna att kränkas när de benämns dvärgar… Och, viktigast av allt- cencur ska man vara ytterst försiktig med. Yttrandefriheten kan vara obekväm och upplevas stötande för en del, men den är ett viktigt fundament i vår demokrati. Ett fundament som i detta fall fick en liten spricka.

Det som är mest underligt är att anmälaren var en politiskt aktiv, offentlig person som tidigare i alla sammanhang värnat yttrandefriheten, och varnat för deplattformering, vilket detta faktiskt är.

TONY WIKSTRÖM (S)