DELA

Ett sexuellt övergrepp är en traumatisk händelse

Det är märkligt att Socialdemokraterna med Marjo Österberg i spetsen anser att en våldtäkt är bara paller. Ett sexuellt övergrepp är en traumatisk händelse, oberoende om handlingen utövas av en nära anhörig eller någon okänd person. Oberoende om man är ung eller gammal, vacker eller har ett mindre tilltalande yttre. så ger en våldtäkt ett trauma som sätter spår i själen för all framtid.

Det är verkligen en nedvärderande syn på kvinnor, och kvinnors rätt till sin egen kropp, som lyser igenom i Marjo Österbergs insändare. Jag anser för min del att kvinnofrågorna alltid är aktuella, och absolut någonting som bör finnas med i varje valrörelse, så länge som vi inte har det jämställda samhälle som jag och många med mig strävar till.

Runa Lisa Jansson