DELA

Ett sätt att göra livet enklare

Det finns redskap för att underlätta situationen för personer med handikapp.
Ett exempel är att se och ordna det individuella fallet av vårdbehov utifrån en öppen mån av stöd.
Att som hjälpbehövande ges möjlighet att t ex i hemmet få assistens av en förälder eller annan anhörig kan ge en trygghet och livskvalitet som bidrar till ett lugn i en vardag där man ändå därtill omges av en hel stab av ”främmande” människor som är en del av vårdinsatsen.
Finns orken, viljan och motivationen att som förälder välja att själv sköta assistensen, så borde det vara en självklarhet att ha lov till detta.

Jag är boende i Sverige och förälder till ett barn med ett gravt handikapp.
Här är det tillåtet att välja en närstående som personlig assistent. I en perfekt värld kanske det inte skulle behöva spela någon roll, men som det ser ut med risken av uppbrott på grund av avbrutna anställningar, plötsligt inkallade vikarier eller helt enkelt omöjlighet få tag på lämplig personal gör det en hel del skillnad.
Uttänjda föräldrar slipper agera sambandscentral, anställningsansvarig med utbildningsskyldighet i turbo takt samt utöver det sköta eget arbete annorstädes. Att vara någon annan persons ögon,öron,tolk samt allmän ”förståsigpåare” är många gånger mer känsla än manuskript.
Heja Carina Aaltonen, stå på dig!
Veronica Cosby
>