DELA

Ett samhälle utan kultur, ett dött samhälle

Ett samhälle utan kultur blir dött, utan kommunikation mellan människor, utan mötesplatser.
Speciellt behövs inspiration, stimulans till nyskapande och framförallt levnadsglädje. Att lägga ned en tjänst som kultursekreterarens blir dessutom troligen förödande för de personer som arbetar på Jomala bibliotek, då jag av egen erfarenhet vet att de inte kommer att tillåta att kulturen dör i Jomala. Det kommer att göra deras arbetsbörda övermäktig och ohållbar.

Hoppas verkligen att beslutsfattarna i Jomala tänker om och värnar om sin befolkning samt om sina kulturverksamma vilket de har många av.
Linn Dahlblom
tidigare kultursekreterare/ biblioteksbiträde i Jomala kommun