DELA

Ett säkert val, välj en liberal!

Vi ålänningar ska snart välja ny riksdagsledamot. Det är ett viktigt val, den nya representanten i riksdagen ska ha beredskap att sitta i riksdagen i två mandatperioder för att hjälpa till att ro nytt självstyrelsesystem i hamn. Vi behöver nu en diplomatisk, samarbetsinriktad person som kan vinna respekt hos samarbetspartners och öppna dörrar .

I det åländska valet finns fem politiska alternativ.

På liberalernas lista finns tre kandidater men ett politiskt alternativ, kandidater som har en samsyn och som har ett gemensamt valprogram. De liberala kandidaterna är förankrade i den liberala ideologin och de gör gemensam kampanj. Här är det inte splittring och soloåkning som gäller. De som röstar på någon av liberalerna Mats, Julia eller Kent vet att de får en sammanhållen politik oberoende av vem av dem som får mandatet. Dessutom får vi en samarbetsinriktad, diplomatisk riksdagsledamot.

På den andra listan finns fyra politiska alternativ, tre partier och en kandidat utan politisk tillhörighet. Fyra kandidater som strider sinsemellan, som ordnar olika pressinformationer, gör egna kommunrundor och hoppar på varandra på insändarsidorna. Att välja en person på den listan är ett vågspel för valmatematiken innebär att en röst på en av kandidaterna kan tillfalla och ge mandat till en av de andra kandidaterna som har en totalt annan inriktning och politisk ideologi.

Viveka Eriksson, liberalerna