DELA

Ett respektlöst spel för gallerierna

Finans- och näringsutskottet har hört över 100 organisationer och personer under utskottets behandling av landskapsregeringens budgetförslag för Åland 2014. En stor kunskap och ett stort engagemang har förmedlats av dessa personer till utskottet.
I enlighet med uppdrag och skyldighet så hör utskotten experter eller sakkunniga i de olika frågorna för att inhämta ytterligare information om aktuella ärenden. I detta fall handlade det om landskapsregeringens budgetförslag för Åland 2014.
Det är naturligt och självklart att ta till sig den information som förmedlats av sakkunniga inom sina områden och låta den påverka det betänkande som utskottet lämnar till lagtinget så att lagtinget därefter kan fatta ett så bra beslut som möjligt.

Resultatet av utskottsarbetet vad gäller landskapsregeringens förslag till budget för Åland 2014 blev sida upp och sida ner av vackra ord där de konkreta åtgärderna saknas i sin helhet fast finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson helt riktigt konstaterade i en intervju i Ålands Radio och TV den 14 december, att när utskottet började sitt arbetet talade man i Finland om en tillväxt på minus 0,5 procent men att Finlands Bank nyligen förutspådde en tillväxt på minus en procent.
I tidningen Åland den 14 december kan vi läsa att utskottets viceordförande Mika Nordberg förklarar ”att man inom de fyra majoritetspartierna tog diskussionen om budgeten redan innan den lades. När FNU:s betänkande för ett år sedan innehöll rätt skarpa skrivningar mot landskapsregeringen i vissa frågor valde majoriteten i år att sluta leden”.

Utskottets talesperson säger alltså att allting var uppgjort på förhand och att det viktigaste nu var att undvika allt som kunde uppfattas som kritik mot landskapsregeringen. Inte att analysera det förändrade ekonomiska läget för landskapet Åland och komma med åtgärder.
Vi menar för vår del att lagtings- och utskottsarbetet måste utföras mer seriöst än så. Undvikandet av kritik mot landskapsregeringens förslag till budget för Åland 2014 kan inte vara den viktigaste målsättningen för lagtingsarbetet, speciellt då allting tyder på att också Åland kommer att drabbas av lågkonjunktur.
Nu då utskottets talesperson har avslöjat majoritetens upplägg för utskottsarbetet så beklagar vi att vi kallade in ett stort antal sakkunniga personer och organisationer till utskottet för höranden. Vi visste inte att det var ett slöseri med deras tid. Nu vet vi.
Mats Perämaa (lib)
Tony Asumaa (lib)