DELA

Ett räkne-exempel

Hoppsan vad det blivit stora områden som skall muddras/sprängas i vatten i Jurmo
Här märker man ganska bra att ni inte har gjort några som helst undersökningar i området.

Veronica Thörnroos skriver i tidningen att det måste sprängas på ca 15 000 m² respektive ca 12 000 m², men om det behövs ett djup på ca 5 m så handlar det om muddring på ca 5 000 m². Vi kan lägga på 50% för säkerhets skull, alltså 7 500 m² och vi räknar att medeltalet för muddringen är 2,7 meter som det skall sprängas, vilket betyder ca 20 000 M³ MAX. Det kostar 45€/m³ (enl uppgift) så blir muddringen att kosta i runda tal 1 miljon euro. Jag vet att man inte skall leka med siffror om man inte vet. Men jag kan inte låta bli

Vi vill alla ha en vägförbindelse så snabbt som möjligt och detta är ett otroligt snabbt och ekologiskt sätt att bygga vägen. Sprängningen/muddringen tar 3-4 veckor. Stenmassorna kan användas vid Långö-Äspdalsgrundet som vägbank. Båtarna med borrtorn och muddringsskopor 2 st blir lediga efter nyår och ligger då i Nystad, 20 sjömil från Jurmo
Kaj Lundberg
fiskare