DELA

Ett problem ska lösas, inte förbjudas

Det ropas i öster och väster – om hårdare tag, om förbud, om restriktioner och stängda gränser.

Den extrema flyktingsituation som världen fortsatt befinner sig i, och som inte kommer att avmattas inom en förutsebar framtid, ställer oss politiker och oss människor och medborgare i en särskild situation.

Ska vi värna om våra gränser, våra välfärdssystem och våra människor, eller ska vi ta ansvar för våra systrar och bröder i andra länder, med andra hudfärger, religioner och kulturer?

Detta är inga lätta frågor, det ska ingen tro. Ålands socialdemokrater står dock fast vid vår värdegrund; Vi är en del av världen, världen är en del av oss. Vi har ett moraliskt och ett politiskt ansvar.

De vägval som socialdemokratin i Sverige tagit, där ny, tuff asyllagstiftning begränsar asylrätten, och där man överväger ett förbud mot tiggeri, det är inte vår politik.

Vi ser att våra systerpartier i öster och väster har andra demoner att bekämpa. Det inte minst för att återta de röster man förlorat till Sannfinländare och Sverigedemokrater, men vi menar att denna bruna väg är ett avsteg och en omväg från det som måste vara vänsterns credo – en internationell solidaritet som går bortom nationalstatens gränser.

Frågan om en kriminalisering, ett förbud mot tiggeri, har redan utretts i Finland, och man kom då till den självklara slutsatsen att ett förbud driver värnlösa människor i djupare nöd, mot kriminalitet och prostitution, att den fria rörligheten i Europa gör att vi inte kan stoppa människor att röra sig över gränser, och att vissa människors önskan att slippa se nöden i ansiktet inte är någon laglig grund för ett förbud.

På Åland är problemet inte stort. Människor har på olika sätt engagerat sig djupt för att hjälpa. Det är en bra sak, inte bara för dem som blir hjälpta, utan för dem som hjälper. Vi har sett Emmaus arbetspool växa fram som ett nytt, fungerande alternativ till tiggeri, en väg in i samhället.

För oss socialdemokrater på Åland är det självklart. Inget tiggeriförbud, större ansvar, mer inklusion. Detta är ett problem som kommer till oss för att vi ska lösa det.

Nina Fellman (S)