DELA

Ett populisktiskt utspel

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) försökte i torsdags kuppa igenom en sänkning av skattesatsen i Mariehamn. Han fick inte majoritet i stadsstyrelsen.

Moderaterna går inför stundande val ut och vill ha en skattesänkning. Det har de gjort förut också, men deras politiska löften motsvarar inte den förda politiken.

Under den senaste mandatperioden har den borgerliga alliansen höjt skatten, samt infört fastighetsskatt i Mariehamn.

Stadsstyrelsens ordförande går nu direkt emot fullmäktiges vilja, och följer inte de politiska överenskommelser vi gemensamt skakat hand på. Det är inte ett bra ledarskap.

Fullmäktige har enhälligt fastslagit ett nytt budgetsystem, där skattesatsen och ramarna fastslås i juni. Socialdemokraterna förslog under debatten i fullmäktige att staden skulle vänta till november med att fastslå skattesatsen, för att kunna analysera stadens skatteintäkter och sedan baserat på reella siffror eventuellt justera skattesatsen.

Vi förlorade omröstningen och skattesatsen fastslogs för 2016. Nu, en måndad före val, vill stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson ändra på det beslut han då drev igenom.

Stadens står inför flera stora investeringar. Hamnen, Ålandsvägen, Övernässkola, ett nytt dagis på Horelli, en sanering av Mariebad för att bara nämna några. Staden tampas även med en stor skuldbörda. Vi behövde ha ett stadigt överskott på ca två miljoner för att kunna amortera lån samt investera.

Vi socialdemokrater vill inte sänka skatten nästa år. Vi vill istället se över avgifterna. Låga avgifter inom barnomsorgen, eftis och fritidsverksamhet för barn och unga ger mer pengar i plånboken.

Sara Kemetter (S)

Stadsstyrelsens första viceordförande