DELA

Ett oseriöst rederi

Mycket bra insändare av R. Hampf i gårdagens Nyan! Till skillnad från de med sanningen överenstämmande tveksamheter som uttalades i Nyans tv-sändning är detta obestridliga fakta.
Det är mycket anmärkningsvärt att infrastrukturministern anser att befälhavaren om det hade varit ett privat rederi "skulle ha fått gå iland i nästa hamn". Jag skulle vilja svänga på steken och säga att om den högsta ansvariga chefen i ett privat rederi skulle ha gjort ett sådant uttalande så skulle denne ha fått stora problem. Om jag personligen skulle ha uppdagat så stora brister i fartygets skick eller bemanning att jag nödgas stoppa fartyget är jag helt säker på att jag skulle ha fått uppbackning i saken från mitt rederi tills saken är löst.

är skillnaden mellan att jobba i ett seriöst rederi och ett icke seriöst sådant. I ett seriöst rederi blir inte befälhavaren bestraffad eller avskedad när han utför de plikter gemtemot rederi, personal, passagerare/last och miljö. I ett icke seriöst rederi får befälhavaren söka sig en ny arbetsplats. Man höjer verkligen på ögonbrynen över det faktum att infrastrukturministern anser sig stå över rederiets ISM-system. Något liknande har jag aldrig hört talas om i rederibranschen.
Benny Pettersson