DELA

Ett öppet brev till ÅHS-ledningen

Citat ur intervjun i Nya Åland den tjugotredje juni med överskötare Gunnar Sjöblom: ”…Vi har patienter med väldigt olika bakgrund och från olika kulturer, och (Daniel Lampinen) har uttryckt att han är emot ett multikulturellt samhälle. ÅHS motsätter sig de värderingarna. Vi är för ett multikulturellt samhälle…

…Det finns ingen möjlighet att jobba här med sådana värderingar.”

Ett märkligt konstaterande enligt min uppskattning. Jag skulle vilja veta:-

1. Om den företräder ÅHS policy? Alltså att det faktiskt är så att policyn har bland sitt mål att diskriminera emot sökande för sysselsättning vars politiskt opinioner ÅHS som korporation inte håller med?

2. Om så är fallet, vore en sådan policy laglig?

3. Vad har med kompetens de politiskt att göra? Varför inte också tron – eller brist av sådant (ÅHS:s patienter har säkert en sortiment religioner)? Var faktiskt samt på vilken grund drar ÅHS linjan mellan de åsikterna eller tron som en arbetstagare tillåts uttrycka och de vilka resulterar i att vederbörande sägs upp?

4. När blev blind dyrkan över den heliga kon ”multikulturalism” en obligatoriskt förutsättning för sysselsättning inom ÅHS? Enligt vars godkännande?

5. Vad precis betyder orden ”multikulturellt samhälle”? Enligt vilka kriterier utprovas om en person hyser den ”korrekt” mån engagemang för det? Vem beslutar om sådant och hur mätas det?

Robert Horwood