DELA

Ett nådensår 2016

Efter att ha försvarat telegrafbyggnadens k-märkning i högre och lägre förvaltningsdomstolar, och i flera repriser öst galla över stadens beslutsfattare, skriver vi som omväxling för att vi är glada. Vi läser i tidningarna att det byggs på Magazintomten och att, i en följande etapp, telegrafbyggnaden skall integreras i komplexet på ett levande sätt.

2016 blev ett nådens år också för andra gamla k-hus, som nu står något tryggare.

God Jul

Folke Wickström

Jerker Örjans