DELA

Ett modernt Åland kräver en modern psykiatri

Förra vintern drabbades jag av något av det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Mitt balanssinne slogs ut helt och det kändes som att jag satt på en färja en stormig kväll, fast, dygnet runt.

Jag bodde under denna tiden i Sverige och sökte snabbt hjälp hos sjukvården. Jag fick på kort tid träffa tre olika läkare varav alla gav olika diagnoser. Den tredje läkaren jag träffade konstaterade att jag led av ångest och stress och att det hade slagit ut mitt balanssinne.

För att klara av de extrema panikattacker jag drabbades av rekommenderades kognitiv beteendeterapi, även känt som KBT. Läkaren förklarade för mig att man snabbt kunde få tillgång till KBT-kurser online. Sagt och gjort.

Två veckor senare satt jag på ett fjärde läkarsamtal på Karolinska sjukhuset där jag fick genomgå en undersökning. Några dagar senare fick jag inloggning till en nätbaserad kurs i KBT.

Jag genomförde kursen i min egen takt hemma och allt efter som jag tog mig genom de olika kapitlen hade jag digital kontakt med en psykolog som kollade att allt fortskred som det skulle. Behandlingen gav snabba och omfattande positiva resultat och efter två månader var jag symptomfri. Genom denna kurs lyckades jag övervinna panikångesten och rädslan som kommer med den. Det var en last jag hade burit i mer än tio år.

KBT är en effektiv behandlingsmetod för en rad olika psykiska tillstånd och är bevisat framgångsrik.

Som en konkret åtgärd i att bekämpa den ökande psykiska ohälsan vill jag, om jag kommer in i lagtinget, kämpa för att ålänningar via ÅHS ska få tillgång till nätbaserad KBT för till exempel paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, depression och sömnproblem med mera.

Det är en åtgärd som både höjer service och folkhälsan men som dessutom också är kostnadseffektiv. Ålands moderna samhälle behöver en modern psykiatri.

Jannik Svensson,
liberal lagtingskandidat