DELA

Ett mänskligt FPA som vi tjänar på

Finlands regering kör sitt eget race och nonchalerar konsekvenserna på Åland av en ny sjukförsäkringslag. Den här gången är det FPA:s möjligheter att ersätta åländska patienter som är i fara. Ålands framtid föreslår att Åland tar över FPA:s verksamhet och ansvar helt och hållet. Det är helt möjligt och en god affär, menar man, genom att Åland är en nettobetalare av sjukförsäkringar. Det sägs att vi förlorar 4,5 miljoner euro per år. Landskapsregeringens Wille Valve (MSÅ) håller delvis med, men säger samtidigt ”Att bygga upp ett sådant system som Folkpensionsanstalten (FPA) administrerar i dag är extremt kostsamt”.

Alla vet vi att FPA är en koloss, ett kontrollorgan som arbetar långsamt och ofta oförutsägbart. ”Omänskligt” är ett ord som hörs och många är de svårt sjuka, arbetsoförmögna ålänningar som fått vänta, ibland förgäves på små ersättningar. Och vad annat kan man vänta av ett FPA som för närvarande handhar 98 (nittioåtta!) olika sociala förmåner. Gud bevare oss för ett sådant kontrollorgan. Men det finns alternativ.

Det är få genomgripande reformer som partier från höger till vänster åtminstone kan tänka sig att pröva. En är den så kallade basinkomsten. Många som tidigare förfasat sig över att ge pengar till medborgare utan villkor (barnbidraget har man vant sig vid) har så småningom insett att detta skulle vara ett sätt att minska bidragsdjungel och byråkrati och samtidigt förbättra den grundtrygghet som den moderna arbetsmarknaden inte tycks garantera.

I Finland experimenteras just nu med basinkomst för 2 000 personer. Det har prövats på andra håll i världen med goda resultat. Låt oss införa basinkomst på Åland. Storleken ska diskuteras och det finns flera varianter att välja mellan. Den kan vara villkorad i olika grad och till exempel genomföras som en negativ inkomstskatt etc. Samtidigt eliminerar vi bidragsdjungeln och förnedrande kontroller. Låt oss skapa vårt eget mänskliga FPA och tjäna på det.

Jerker Örjans