DELA

Ett lyft för hemundervisningen

Mariehamns stad har insett behovet av en mer ordentlig organisation för att hantera det ökade antalet hemundervisande familjer som valt staden till sitt hem. Som parti ser vi positivt på denna utveckling då den ligger i linje med de förslag som vi tidigare fört fram kring behovet av ett gemensamt center för hemundervisning på Åland. Redan i arbetet med grundskolelagens revidering så ville vi se ett sådant centrum för utvärdering och stöd av hemundervisning.

Behovet av en fristående organisation för utvärdering av hemundervisade barn syns inte minst i den slutrapport som förra året lämnades in till landskapsregeringen av den arbetsgrupp som satts att utreda situationen. Den pekar på brister i standardisering, men visar dessutom en stor brist i kunskap kring hemundervisning bland lärare och experter inom landskapet. I takt med att antalet hemundervisande familjer på vår ö ökar så måste skapa goda förutsättningar för denna grundlagsskyddade rättighet.

Vi vill att utvärderingen görs av personer med kompetens och intresse inom området. Vi vill att familjerna får det stöd de har rätt till för att säkerställa att inget barn lämnas utanför och vi vill att de föräldrar och barn som väljer hemundervisning respekteras för det val man gör under en kortare eller längre tid av barnets läroplikt.

Vi ska inte försvåra för hemundervisning utan se det som ett seriöst och likvärdigt alternativ till kommunal skola för de som väljer det. Ett åländskt center för hemundervisning och en standardisering för utvärdering gynnar hela samhället. Vi avlastar överarbetade lärare och låter dem fokusera på sina elever, samtidigt som vi skapar en trygghet och stabilitet för de familjer som väljer en annan väg än skolans.

KIM HANSSON (HI)
ERICA SCOTT (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp