DELA

Ett klassiskt politikerknep

Göte Winé (s) hävdar i ett svar till mig (Nya Åland 20 september) att han inte alls backat från sitt förslag gällande en reform av den åländska tandvården, utan vill att frågan skall utredas efter valet.
Att vilja ”utreda” en fråga är ett klassiskt politikerknep för att begrava en fråga. Antingen för att man egentligen inte vill ha reformen, men är rädd för att säga detta i tron att man skall förlora väljare. Eller, för att man vet att man inte är förmögen att kläcka något förslag som tål kritisk granskning, och därmed också riskerar att förlora väljare när ens förslag får utstå alltför mycket kritik.

Winé erkänner faktiskt att han ”har varken kunskap eller insikt i hur [reformen] kan göras i praktiken”. Även om detta var ärligt sagt, är det ett klart försök från Winés sida att locka de väljare som inte har råd med dagens tandvård, utan att han egentligen har någon bra idé för hur deras situation skulle kunna förbättras.
Personligen vill jag inte att det offentliga slösar pengar på att utreda Winés förslag. Jag är fullt kapabel att dra mina egna slutsatser, och hävdar bestämt att den bästa lösningen är höjt utkomststöd eller en tandvårdscheck, och inte en utbyggnad av den offentliga tandvården eller garantier från det offentliga att betala hela mellanskillnaden efter finsk modell.
Fredrik Gustafsson (lib)
Doktorand i ekonomisk historia