DELA

Ett Jomala där framtidstron lever

På Jomalas senaste fullmäktigemöte beslöt vi att bibehålla skatten på 16,5 procent under skatteåret 2021. Vi Jomalamoderater tror det är särskilt viktigt under år 2021 att jomaliterna har pengar i plånboken.

På samma möte diskuterades också budgetförslaget 2021 som innehåller flera viktiga framtidssatsningar. Samlingshuset är nu på plats och i drift, med två daghemsavdelningar. I budgetförslaget 2021 finns en ombyggnad av Vikingaåsens skola och inledande av bygget av ett dagis i Möckelö. Just Möckelö kommer att fortsätta vara ett prioriterat område under 2021.

Förutom planen på Möckelö strand med två nya bostadsområden (fullmäktige får delgeneralplan i december), är bostadsområdet i Kalmarnäs förhoppningsvis inne på den sista besvärsrundan. Budgeten föreslås också innehålla satsningar på gång- och cykelvägar till Möckelö Strand och till Kalmarnäs.

I tider av nedgång är det viktigt att vi också vågar blicka framåt, satsa, hålla Jomala i rörelse och skapa arbetstillfällen. Det är också viktigt för hela Åland vad näst största kommunen gör.

Under de tre återstående åren av mandatperioden blir det viktigt att balansera Jomalas ekonomi. För att nå det måste vi vända på varenda slant och verkligen överväga vilka investeringar vi gör. Att ställa krav är att bry sig och vårt ansvar är att ställa tydliga krav på de kommunförbund som levererar omsorg och skola till Jomalaborna.

Vårt mål på längre sikt är att Jomala både ska kunna växa i antal medborgare och ekonomiskt för att behålla Jomalas goda service och nödvändiga samhällstjänster. Viktigast för oss är att Jomala fortsättningsvis ska vara en plats där det känns bra att bo, med hög kvalitet på kommunens tjänster. Ett Jomala där människor kan växa, där det känns bra att vara företagare och där framtidstron lever.

MODERAT SAMLING FÖR JOMALA