DELA

Ett jämställt lagting en självklarhet

Vi skryter ofta om att Åland är världsledande i demokrati med närhet till makten och korta beslutsvägar. Även om vi kommit långt har alla grupper dock inte verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Särskilt gäller detta jämställdhet mellan män och kvinnor. Bland annat tjänar kvinnor mindre än män och har lägre sannolikhet att bli chefer eller politiker än män har. Vi lever fortfarande med mannen som grundläggande norm i vårt samhälle, i vårt språkbruk, i hur vi uppfattar ledaregenskaper et cetera.

Fram till år 1983 hade antalet kvinnor aldrig överstigit 10 procent av landstingets sammansättning (de kallades ändå landstingsmän). Den första kvinnan valdes som ordinarie medlem av landskapsregeringen på 1980-talet. Den första kvinnliga talmannen valdes 2001 och lantrådet 2007. Idag är enbart 9 av 30 ordinarie lagtingsledamöter kvinnor.

I moderna, västerländska demokratier är en kvinnlig representation på 30 procent i lagstiftande parlament en låg siffra, och särskilt ur ett nordiskt hänseende.

Krafttag är det som behövs för att främja ett mer jämställt lagting.

Ett verktyg som visat sig effektivt på andra håll i världen är att införa särskilda partistöd för internt jämställdhetsarbete. På Åland infördes en jämställdhetsbonus om 10 procent av anslaget för politisk information och verksamhet till de partier som i valet 2019 hade jämställda listor. Efter ett prematurt slopande av denna bonus har landskapsregeringen nu kommit överens om att införa den på nytt. Vi är glada för att bonusen ska utformas av en ny parlamentarisk kommitté så att vi i fortsättningen kan komma ifrån hattandet med en alltför viktig fråga.

För Hållbart initiativ är mångfalden av idéer, värderingar, attityder och åsikter otroligt viktig. Vår kandidatlista var jämställd 2019. Idag är vår lagtingsgrupp jämställd. Vi har två talespersoner – en kvinna och en man. Tre av våra fyra råd i vår interna partiorganisation leds av kvinnor i dagsläget.

Jämställd representation handlar ytterst om att ge synlighet åt alla och låta alla ta plats där beslut ska fattas. Det handlar om att ifrågasätta gamla normer och värdesätta kompetens, erfarenheter och drivkraft oavsett kön. I det politiska samtalet och det politiska arbetet ska alla känna sig välkomnade och stöttade.

ANNETTE BERGBO

SIMON HOLMSTRÖM

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSGRUPP