DELA

Ett jämställt Åland är ett bra Åland

Hej , jag heter Ingrid och jag är feminist. Jag är också arbetsvillig och vågar fatta nödvändiga beslut. För mig är demokratin, allas lika värde och lika behandling de viktigaste frågorna, detta är klassiskt liberala frågor. Det är liberalismen som gett kvinnor rösträtt, arbetat för tryckfrihet och sett individer utifrån sina egna förutsättningar istället för från klass eller etnicitet. Liberaler är också progressiva, det vill säga vi blickar mot horisonten och strävar framåt mot ett bättre samhälle. Vägen dit går via ständig kunskapsutveckling och med historien i aktivt minne.

Jag är liberal, därför är Liberalerna det självklara valet för mig och är det parti som jag ställer upp för i lagtingsvalet och kommunalvalet i höst.

En av de frågor som jag kommer att arbeta hårdast med som politiker är jämställdheten. Det är en djup orättvisa i dagens samhälle att kvinnor har lägre lön, finns på färre beslutande poster och utför en större del av det obetalda hemarbetet. Från konservativt håll framhålls ofta att barnen mår bäst av att vara hemma, vilket har lett till att kvinnor stannat hemma under småbarnstiden med mycket låg ersättning vilket sedan leder till låga pensioner. Som argument för detta anförs ofta att det är ”naturligt” och att ”det alltid varit så”.

Men jag vill ifrågasätta denna historieskrivning. För så vitt jag vet så har kvinnorna drivit pensionat för sommarturister, skött de självhushållande småbruken, sytt och stickat för ersättning och hjälpt sina män i deras verksamheter. Att förminska deras insatser för den åländska välfärden är inte bara historielöst utan också djupt respektlöst. Det är hög tid att den åländska kvinnan får betalt för sina samhällsinsatser, kunskaper och studier.

På Åland ska vi praktisera lika lön för lika arbete, höja ersättningsnivån för hemmavarandet med barn så att den motsvarar en förvärvsinkomst, förbättra förhållandena för ensamförsörjare och ge bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för kvinnor i fertil ålder. Jag kommer att arbeta för jämställdheten i alla verksamhetsområden och verka för att det inte ska bli ett separat projekt som faller mellan stolarna.

Framåt Åland!

Ingrid Johansson (lib)