DELA

Ett huvudlöst projekt

Vi har tidigare ifrågasatt Ålands Elandelslags (ÅEA) inköp av aktier i Fennovoima, det finska bolag som har planer att bygga ett nytt kärnkraftverk i Finland. Nu närmar sig ett beslut för Fennovoima, vilket enligt en artikel i Nya Åland (16.1.2012) kunde innebära en utgift för ÅEA i storleksordningen 30 miljoner euro.
Vi påpekade i maj 2011 att ÅEA:s satsning på kärnkraft går stick i stäv med åländska intressen. Landskapsregeringen har motsatt sig slutförvaring av kärnkraftsavfall i berggrunden vid Olkiluoto, med andra ord under Bottenhavet i Ålands närhet. Med detta beslut går landskapsregeringen i praktiken mot atomkraft eftersom det varken finns alternativa platser eller planer för omhändertagandet av atomsoporna. Också Fennovoima önskar deponera sina radioaktiva sopor grottan i Olkiluoto vilket bekräftats av ÅEA:s Jan Wennström.
Sedan vi påpekade detta har mycket hänt som inverkar på kärnkraften som energiform. Katastrofen i Fukushima har gjort att existerande och planerade kärnkraftverk är tvungna att beakta yttre hot (inte bara naturkatastrofer) i mycket högre grad än tidigare. Följden är att kärnkraften blivit avsevärt dyrare. Flera länder omprövar efter Fukushima sin inställning till kärnkraft, bland dem Tyskland som beslutat att avveckla helt och hållet. Men andra ännu mörkare moln har seglat upp på kärnkraftens aftonhimmel, nämligen Olkiluoto III.

Hela världen följer utvecklingen vid kraftverksbygget i Olkiluoto. Det skulle ha inlett produktionen 2009 men konstruktionerna har varit svårare än man kunde förutse. Nu planeras igångkörningen till 2014, men principerna för reaktorns styrsystem har ifrågasatts av omvärlden.
Redan de ursprungligen kalkylerade byggkostnaderna (2,5 miljarder euro) var astronomiska. I dag räknar man med en slutkostnad i storleksordningen 6 – 7 miljarder! I Finland hoppas man att entreprenören, franska Areva, skall stå för tilläggskostnaderna. (Vad kommer månntro att hända när de franska skattebetalarna kommer underfund med att de betalar finländarnas elräkningar?) Vem som än betalar så står det redan utom alla tvivel att framtida kärnkraftverk kommer att kosta mycket mera än tidigare. Det gäller också Fennovoimas eventuella satsning.

ÅEA har lockats med i Fennovoima med löftet att få köpa energi till självkostnadspris. Det kommer att bli ett dyrt pris.
Abonnenter och andelsägare, vi är 10 000. Vi måste förbereda oss för vårens stämma. Sätt stopp för en huvudlös satsning som dessutom går mot Ålands intressen! Låt oss satsa på framtidens energiformer vindel, vågel, solel, biokraft etc, etc!
Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland