DELA

Ett hälsosammare liv

Efter några års regelbunden träning samt förändrad livsstil inser jag mer och mer fördelarna med idrott, motion och hälsa. Tack vare det är jag nu piggare, starkare och orkar mer. Livsstilssjukdomar är en av vår tids största utmaningar. Vi måste satsa mer på friskvård och att förebygga livsstilssjukdomar. Det är nästan aldrig heller för sent att nå positiva effekter av att röra på sig.

Motion och rörelse hjälper också till så att äldre ska kunna bo hemma och vara självständiga så länge som möjligt. Jag vill fortsätta arbeta för att fler blir inspirerade till träning och ett hälsosammare liv. Det krävs många olika åtgärder men en satsning kan vara att införa ett friskvårdsavdrag i beskattningen.

Petri Carlsson (MSÅ)