DELA

Ett hållbart Lilla holmen

Det var med förvåning som jag läste att det ska bli konstgräs under gungor på Lilla holmen, det känns varken modernt eller attraktivt. Men det finns förstås en förklaring till saken; konstgräset används för att öka tillgängligheten, för att det ska vara lätt för exempelvis rullstolsburna att komma fram.

Konstgräset innehåller inte gummigranulater utan fylls med sand vilket minskar utsläppet av plastpartiklar.

Återigen befinner vi oss i det klassiska hållbarhetsdilemmat; det som är bra för det ena hållbarhetskriteriet är mindre bra för ett annat. Frustrerande! Det visar att vi inte kan fortsätta att sköta saker som vanligt, vi måste hitta nya vägar.

I juni fattade stadsstyrelsen ett beslut om att tillsätta en kommitté för uppgradering av Lilla holmen. Jag hoppas att kommittén kommer att hitta dessa nya vägar så att vi slipper plastytor och får ett Lilla holmen som andas hållbarhet.

INGRID JOHANSSON (LIB)