DELA

Ett fräscht och anpassat förslag

Mariepark är inte ett lätt område att exploatera. Som granne till anläggningen har jag sett allt från dinosaurier till Rockoff passera revy. Det förslag för en stugby och en simbassäng som Dennis Jansson för fram är enligt mig det bästa alternativ som hittills presenterats. Förutsatt att det går att förverkliga har det många goda sidor.

För det första är det en småskalig anläggning som rätt väl faller in i det småskaliga bostadsområde som ligger intill Västerhamn. Det passar in i miljön med andra ord. För det andra behöver vi aktiviteter i Västerhamn som bjuder in resenärer. En simbassäng och övernattningsstugor är en sådan anläggning och kan utgöra startpunkten för fler aktiviteter och byggnader längs Hamngatan mot Esplanaden, Pommern och ÅSS. Området behöver bindas samman av allmänna byggnader och göras intressant för besökarna. Om simbassängen är öppen för allmänheten utgör den också ett attraktivt tillskott för de boende i denna stadsdel.

Eftersom reningsverket ligger så nära Mariepark är det inte lätt att bebygga det för fast boende. I allmänhet besvärar inte reningsverkets lukt. Det märks någon gång vid vissa vindar och tillfällen. Problemet är kanske mera av psykologisk karaktär. Det är inte så lockande att köpa en bostad som är granne med ett reningsverk.

Jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv diskussion om Dennis förslag och hoppas att en lösning för Mariepark skapas. Området är i förfall och påminner om misslyckanden som behöver ersättas av något som ger Västerhamn något nytt, småskaligt, vänligt och välkomnande.

Barbro Sundback