DELA

Ett förtydligande är på sin plats

Lagtinget diskuterade näringspolitik ur ett brett perspektiv föregående vecka. Jag hade ett anförande där jag tog upp kvinnligt företagande, potentialen i de kreativa och kulturella näringarna, behovet av förnyad lagstiftning om upphandling dessutom förde jag ett resonemang kring behovet av att modernisera våra kollektivavtal. Mediarapporteringen blir lätt fragmentariskt och jag behöver förklara och nyansera.
Kollektivavtalen uppfattas som stelbenta. De stimulerar inte till varken vidareutbildning eller mera ansvar, alltså mycket av det som frågas efter, bl.a. i den pågående vårdkonflikten. Vi ändrar våra vanor och det blir mindre och mindre skillnad mellan vardag och lördag, söndag. Kanske vi borde sätta lite mindre krut på vanliga lördagar och söndagar och mer på arbete på nätter, storhelger samt på vidareutbildning, ansvar och skäliga, jämställda grundlöner?

Under liberalernas näringslivsseminarium för några veckor sedan kom också den här frågan upp. Småföretagarna lägger mycket resurser på söndagsersättning och skulle de få välja skulle de hellre nyanställa.
Det här är en stor fråga som man inte kan bestämma politiskt utan den involverar naturligtvis arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.
Katrin Sjögren (lib)