DELA

Ett försvarstal för naturen

Det här är ett försvarstal för naturen, skriver Isabel Kvarnfors i ett inlägg i Nya Åland (13.10) med anledning av att Ålands Golfklubb ansöker om att få arrendera ett 70 ha stort landskapsägt område på Stornäset i Kastelholm. Klubbens tanke är att finansiera en ny golfbana genom att sälja tomter åt icke-ålänningar.
Och det är inte bara naturen hon försvarar utan också våra och våra barns tillgång till attraktiva stränder. I samma anda har EU målsättningen att 7-9 % av landarealen skall bestå av skyddad natur. Märk att Ålands skyddade natur är endast ca 1,5 % av arealen!

Knappt har det tystnat kring försöket att sälja landskapsmark till icke-ålänningar för att finansiera ett hotell (som eventuellt skulle byggas senare) i närheten av fästningsruinen i Bomarsund, så skall en golfbana finansieras på samma sätt. Försvaret denna gång är att bosättning i anslutning till golfbanor är den gängse finansieringsformen på annat håll. Man bara undrar: säljer man också på annat håll samhällsägd mark?
I Brändö säljs redan stränderna till icke-ålänningar med kommundirektören som företagets försvarsadvokat, men klart i strid med intentionen i bestämmelserna. Det försvar som förs fram i Brändö är att så gör man ju också i Mariehamn. Det går ingen på, får man hoppas.

Mariehamn är den enda åländska kommunen med en god övergripande planering och planeringsansvaret ligger huvudsakligen på staden. Det går inte att planera ett litet område i taget för att sedan sälja till icke-ålänningar. Därför kan man i Mariehamn promenera i stort sett runt hela kommunen längs vackert anlagda strandstigar till glädje, har det visat sig, också för grannkommunernas invånare. (Den som vill se skillnaden kan titta norrut från Slemmerns strand. Det är inte svårt att se var gränsen mellan staden och Jomala går vid Nabben.)
Låt oss besinna oss! Naturen och stränderna är vår viktigaste resurs, men den är ändlig. Det insåg förra generationens landskapspolitiker. Vi förvaltar den resursen för kommande generationers ålänningar, för våra barnbarn och barnbarnsbarn.
Jerker Örjans