DELA

Ett fastighetsbolag löser MGF:s problem

Den 7 maj beslöt stadsstyrelsen att avslå Mariehamns gymnastikförenings anhållan om 100 000 euro i form av ett investeringsstöd för byggandet av en gymnastikarena i Jomala som beräknas kosta 2 750 000. Beredningen av ärendet fokuserar på formaliteter och går ut på att stadens uppgift är att stöda allmännyttig verksamhet och att den bör vara lokal.

I kommentarerna till beslutet har stadsstyrelsens representanter understrukit att en positiv behandling av anhållan förhindrades på grund av att verksamhete ligger i en annan kommun. Jag vill hävda att det argumentet inte håller förutsatt att man vill stöda gymnastikarenan. Det är ju faktiskt så att staden ekonomiskt gett sitt stöd till flera verksamheter utanför stadens gränser. Ålands vatten Ab och Svinryggens Ab är två exempel. Mera jämförbart är stadens del i Ålands skid- och skidskytteförening. Samtliga verksamheter ligger i Jomala. Hur har det varit möjligt?

Jo det är fråga om bolag i vilka staden ingår som en aktieägare. Staden är delägare och har också representation i de styrelser som driver verksamheterna. Grunden för detta är att om staden satsar stadsbornas pengar i någon annans verksamhet än stadens egna verksamheter så måste staden få något i gengäld. Staden kan inte bedriva välgörenhet med stadsbornas skattepengar.

Om båda parter, staden och Mariehamns gymnastikförening, ska komma överens krävs en formell ordning som till exempel skulle innebära att Mariehamns gymnastikförening bildar ett fastighetsbolag som bygger och äger gymnastikarenen. MGF äger huvudandelen av aktierna och staden erhåller aktier beroende på hur mycket kapital staden går in med och hur mycket man värderar de redskap MGF nu har tillgång till i Bollhalla. Dessutom bör staden ha rätt till viss representation i styrelsen för fastighetsbolaget. I bästa fall kan Jomala kommun också delta till en sådan lösning. Inget hindrar heller att privata köper in sig i bolaget. Detta är möjligt om man vill.

BARBRO SUNDBACK (S)